Esti aici:--De ce cred musulmanii în Muhammad?

De ce cred musulmanii în Muhammad?

Muhammad bin Abdullah a fost un urmaș al profetului Avraam, prin descendența fiului său, Ismail [ Isaac, un alt fiu al lui Avraam, a fost strămoșul fiilor lui Israel, dintre care s-au ridicat mulți prooroci], și a făcut parte din proeminentul trib arab Quraysh. El nu a fost fondatorul Islamului, ci doar ultimul său profet și ultimul mesager trimis de Dumnezeu, ca o îndurare pentru omenire. Fiecare detaliu al vieții sale private și publice a fost atent înscris și păstrat până în prezent.

În decursul celor 23 de ani ai profeției sale, el a preschimbat întreaga Peninsula Arabă de la păgânism, la închinarea la Un Singur Dumnezeu Adevărat, de la războiul tribal la unitatea națională, de la anarhie la o viață disciplinată, de la barbarism la cel mai înalt standard al excelenței morale. La momentul morții sale, majoritatea locuitorilor din Arabia și regiunile sudice ale Irakului și Palestinei îmbrățișaseră deja în mod voluntar Islamul. Pentru posteritate, el a lăsat o credință monoteistă pură, care cuprindea o legislație cuprinzătoare, bazată pe un sistem echilibrat de valori morale.

Nici un alt om din istorie nu a excelat în atâtea aspecte diverse ale vieții. El nu numai că a propovăduit și a instaurat o religie, dar a și întemeiat un stat, a inițiat numeroase reforme politice și sociale, a construit o societate puternică și dinamică și a revoluționat complet tărâmul gândirii și al comportamentului uman – toate acestea în doar două decenii.

Venirea lui a fost prezisă în scripturile anterioare și el a fost chiar descris acolo. Cei cinstiți și cu mintea deschisă din rândul evreilor și creștinilor l-au recunoscut din aceste descrieri și au crezut în mesajul său. Mesajul pe care el l-a transmis, însă, nu era destinat unui anumit popor, loc sau perioadă, ci el a fost un mesaj global, universal. Muhammad a fost trimis pentru a instrui întreaga omenire și pentru a invita oamenii către același țel ca și profeții de dinaintea lui: închinarea numai la Dumnezeu, fără niciun fel de asociați sau intermediari.

Există dovezi clare pentru profeția lui Muhammad. De îndată ce revelația a pogorât asupra sa, companionii lui au observat anumite efecte asupra corpului său; dar el nu și-a pierdut niciodată conștiința și nici nu a prezentat semne de boală. Pe întreaga perioadă a profeției sale, până ce pogorârea mesajului divin a fost încheiata, viața sa a fost protejată de către Dumnezeu în perioade de pericol sever. La fel ca și profeții de dinaintea lui, Muhammad a fost sprijinit cu diverse miracole, însă cel mai mare dintre acestea a fost Coranul, un miracol veșnic, care conține dovezi clare pentru oamenii înțelepți, pentru toate vremurile viitoare.

Profetul Muhammad a fost ales de către Creatorul universului și al omenirii pentru a îi îndruma pe toți oamenii către o credință dreaptă și urmarea unui mod de viață pur, iubit de Dumnezeu, și la a da curs acelor fapte care duc la obținerea mulțumirii Sale. El nu s-a sustras de la niciun efort și niciun sacrificiu întru îndeplinirea acestei îndatoriri în beneficiul omenirii. Prin el, Dumnezeu a făcut să fie despărțit adevărul din minciună și binele de rău și a arătat omului calea către obținerea Paradisului cel veșnic. Astfel, profetul Muhammad a îndrumat omenirea către unica sursă divină de valori și reguli de conduită.

 

2017-11-15T11:18:42+00:00