Esti aici:--De ce musulmanii cred că doar ei sunt pe calea cea dreaptă? Nu putem urma orice religie ne dorim?

De ce musulmanii cred că doar ei sunt pe calea cea dreaptă? Nu putem urma orice religie ne dorim?

Există mulți oameni care urmează, pe cât de bine pot, învățăturile unei religii și alții care cred în Dumnezeu în felul lor, fără să practice nici o religie formală. [Oricine nu a fost ajuns de adevăratul mesaj al lui Dumnezeu într-un mod adecvat, însă a crezut în El și a încercat să se închine Lui cu o intenție sinceră, va fi judecat de către Dumnezeu în conformitate cu ceea ce este în inima și mintea lui, căci El este judecătorul suprem al tuturor lucrurilor. Coranul afirmă că Dumnezeu nu pedepsește niciodată un popor, fără sa le fi trimis lor mai înainte un mesager, cu porunca limpede de a se închina numai Creatorului lor, fără a-i face Lui niciun fel de asociați. De asemenea, afirmă că El nu ii pedepsește pe oameni pentru ceea ce ei nu știu sau pentru ceea ce depășește capacitățile lor]. Mulți oameni au renunțat la ideea posibilității de a exista vreo religie adevărată, întrucât aproape toate religiile pretind a fi adevărate. Alții însă considera ca toate religiile sunt căi permise către Dumnezeu și sunt acceptate de El. Așadar, prin ce difera Islamul de celelalte religii?

Islamul are unele caracteristici unice, care pot fi confirmate printr-un studiu mai profund:

1. Islamul este singura religie a cărei sursă nu a suportat nicio alterare sau interferență umană.

2. Scriptura divină revelată este în armonie cu fapte științifice dovedite, purtând în mod clar semnătura Creatorului acestui univers.

3. Islamul oferă răspunsuri la întrebările fundamentale esențiale care apar în mintea fiecărei persoane inteligente, legat de rostul creației și al vieții și de o existență ulterioară după moarte.

4. Islamul este singura religie care insistă în a ne închina numai Creatorului și respinge în totalitate închinarea față de orice lucru creat.

5. Islamul elimină orice intermediar între om și Dumnezeu și permite fiecărui individ să aibă o relație directa cu El, eliminând astfel ierarhiile religioase și alte surse de exploatare, pe care istoria religiilor le-a cunoscut de-a lungul veacurilor. În islam, niciun cleric și nicio instituție nu poate interveni între om și Creatorul său.

6. Deși religiile monoteiste împărtășesc o credință fundamentală comună în Dumnezeu, înțelegerea lor despre Acesta diferă foarte mult. Islamul declară că Dumnezeu este Unic și nu este în nici un fel similar cu niciuna dintre creațiile Sale și nici nu se îmbină sau amestecă cu ele, sub nicio formă. Atributele Sale sunt acelea ale unei perfecțiuni complete și absolute, fără cea mai mică deficiență sau limitare. Spre deosebire de alte religii și ideologii care scot în evidență anumite aspecte ale naturii umane în detrimentul altora, Islamul armonizează aspectele fizice, intelectuale și spirituale ale omului. Convingerile și practicile islamice sunt naturale și firești și fac apel la bunul simț. Ele prezintă un program echilibrat de viață, care satisface, atât nevoile fizice, cât și pe cele spirituale. Islamul interzice urmarea oarbă, fără cunoștințe, și se bazează pe dovezi și logică. Gândirea rațională este baza angajamentului și a responsabilității religioase. Toate aspectele credinței islamice sunt clare, fără nicio obscuritate sau ambiguitate. Nu conține nicio teorie care să contrazică rațiunea sau realitatea observabilă și îndeamnă oamenii la studiu și contemplare, ca un mijloc de întărire a credinței.

7. Codul de etici religioase, morale, economice, politice și sociale ale Islamului sunt permanente și rămân constante. Ele sunt guvernate de un set de principii neschimbate care includ valori universale precum justiția, libertatea, egalitatea, fraternitatea și responsabilitatea socială. Istoria oferă un exemplu remarcabil în modelul societății islamice instaurate de către profetul Muhammad și companionii săi și menținut timp de decenii de către musulmani devotați, unde adevărul, transparența, dreptatea și compasiunea au fost puse în aplicare ca o expresie vie a religiei. Islamul declară, de asemenea, că este religia adevărului, pentru că acest lucru este declarat fără niciun fel de ambiguitate în Coran. Cu toate acestea, Creatorul nu forțează pe nimeni să accepte ceea ce este preferat de El. El dorește ca oamenii să accepte îndrumarea corectă prin propria lor alegerea și voință liberă, pentru că ceasta îi va face pe ei demni de aprobarea și răsplata Lui.
Coranul afirmă:
“Nu există nici o constrângere în acceptarea religiei. Adevărul sa făcut distinct de minciună. “[2: 256]

“Dacă ar fi voit Allah, v-ar fi făcut o singură comunitate, dar El voiește să vă încerce în ceea ce v-a dat. Deci întreceți-vă în plinirea de fapte bune, căci la Allah este întoarcerea voastră, a tuturor.” [4: 48]

2017-11-15T12:00:40+00:00