Esti aici:--De ce musulmanii cred ca scopul creării noastre este adorarea lui Dumnezeu?

De ce musulmanii cred ca scopul creării noastre este adorarea lui Dumnezeu?

Necredincioșii nu pot oferi niciun argument convingător pentru existența acestui univers sau a vieții umane. Oamenii care cred că există un Creator presupun că creația a avut loc prin voia Lui. Însă într-o lume în care totul are un scop, este firesc ca omul să se întrebe despre scopul creării sale. Este perfect logic sa ne așteptam ca Creatorul care ne-a pus pe acest pământ să ne înștiințeze de ce a făcut acest lucru și ceea ce El așteaptă de la noi.

Coranul ne spune că El a făcut cu exactitate acest lucru. Ni se spune că Dumnezeu ne-a creat pentru un test aici pe pământ, în cuvintele Sale:

“Oare credeți că v-am creat pe voi fără rost şi că nu vă veți întoarce la Noi?” [Nobilul Coran, 23: 115]

Un necredincios ar putea alege ca obiectivul vieții sale să fie strângerea de bogății, obținerea unui anumit statut sau obținerea a cât mai multor plăceri posibile. Însă niciuna dintre acestea nu ii vor putea fi benefice pe termen lung. Conform ultimei Scripturi, Dumnezeu a creat omul pentru a-l testa prin anumite responsabilități [Așa cum a fost menționat în Coran 18: 7, 67: 2 și 76: 2]. El nu a intenționat ca viața pe acest pământ să fie neapărat confortabilă sau satisfăcătoare, ci doar un test, cu o durată limitată, pedeapsa sau recompensele urmând a fi acordate în Viața de Apoi.

Așa cum am menționat deja, cea mai mare parte a creației este “musulmană” în sensul că este programată să se supună legilor fizice stabilite de Dumnezeu și acesta este și motivul pentru care universul funcționează într-un echilibru perfect. Omul, însă, a fost înzestrat cu o voință liberă și cu posibilitatea de a alege dacă să se supună sau nu. Dumnezeu însă nu va permite ca echilibrul Său universal să fie tulburat pe termen nelimitat de oameni sfidători, corupți și păcătoși, așa că El acordă ființelor umane un procent de libertate într-o lume temporară. Traseul nașterii, dezvoltării, regresului și al morții oferă fiecăruia ocazia de a dovedi fără îndoială ceea ce va merita sa primească în Ziua Judecății, pe care Dumnezeu a creat-o pentru manifestarea dreptății Sale finale.

Această viață lumeasca este plină de scopuri și semnificații pentru un musulman credincios, pentru că știe ca aceasta va determina statutul sau permanent și definitiv în Viața de Apoi. El trăiește pentru a dobândi mulțumirea Creatorului său în sensul pregătirii pentru revenirea finală la El.

Cu toții recunoaștem faptul că oamenii fac anumite lucruri pentru a-și îndeplini unele nevoi specifice, cu alte cuvinte, pentru a le servi acestora. Dumnezeu ne-a creat pentru a-L sluji, dar cu o singură diferență majoră; aceasta nu este în folosul Creatorului Însuși, ci în beneficiul nostru, creația Lui. Scopul existenței noastre este astfel declarat în Coran:

“Eu nu i-am creat pe djinni şi oameni decât pentru ca ei să Mă adore.” [Nobilul Coran, 51:56]

Adorarea de către om a lui Dumnezeu, însă, nu este automată și pre-programată asemenea vastei majorității a celorlalte creații, ci se realizează prin alegerea și efortul său propriu, ceea ce îl va face pe el îndreptățit pentru a fi cinstit și răsplătit.

Cum ar trebui să Îl adorăm pe Dumnezeu pentru a împlini acest scop? Fără îndoială, răspunsul la această întrebare nu poate fi oferit decât de El. Dumnezeu a călăuzit fiecare dintre creațiile Sale, atât pe cele însuflețite, precum și pe cele neînsuflețite. Astfel, este de așteptat ca El să ne ofere îndrumare și nouă. Prin revelația Sa, El îi instruiește pe oameni cu privire la ceea ce trebuie făcut, ceea ce trebuie evitat și pentru ce motive sunt cerute acestea. Omul este înștiințat cu privire la ceea ce se așteaptă de la el, cum să facă acest lucru și rezultatele efortului sau pozitiv continuu. Prin profetul Muhammad, Dumnezeu a dezvăluit oamenilor modalități de adorare în acord cu trăsăturile lor fizice și psihologice naturale și cu aptitudinile lor individuale și în armonie cu rostul lor specific pe acest pământ. Împreună, acestea îl fac apt să atingă scopul creării Sale.

2017-11-15T12:49:26+00:00