Esti aici:--De ce musulmanii cred în viața de după moarte?

De ce musulmanii cred în viața de după moarte?

Trăim într-o lume care pretinde dovezi clare și logică și nu se mulțumește doar cu credință. Cineva s-ar putea întreba cum o persoană rațională și practică ar putea crede în viața de după moarte. Oamenii tind să considere că oricine crede în Viața de Apoi o face pe baza unei credinței oarbe. De fapt, însă, credința în Viața de Apoi este complet logică și dreaptă și este singura modalitate în care nedreptățile acestei lumi pot fi reconciliate cu ideea unui Creator just și atotputernic.

Știm că, pe lângă plăcerile imediate și confortul fizic, există anumite condiții ideale pe care ființele umane doresc și încearcă în mod instinctiv să le atingă, precum dragostea, respectul, siguranță și mulțumirea. Deși mulți oameni pot dobândi o parte dintre aceste aspirații aici pe pământ, rămâne totuși una dintre acestea, care este, în mare măsură, imposibil de atins – și aceasta este justiția. Majoritatea oamenilor au convingerea că viața nu este dreaptă: că ei au fost adesea înțeleși greșit sau neapreciați, că într-un fel sau altul au fost răniți, înșelați sau asupriți. Știrile zilnice dezvăluie uciderea, torturarea, izgonirea și înfometarea a nenumărați oameni nevinovați de către tirani și națiuni puternice, vieți ruinate de faptele ilegale sau neglijente ale altora sau de dezastre naturale, iar cei săraci și neajutorați sunt supuși furtului și înșelăciunii. Rareori dreptatea este măcar parțial instaurată. Cu toate acestea, fiecare ființă umană dorește dreptate. Chiar dacă nu o caută pentru alții, el dorește cu siguranță dreptatea pentru sine.

Așadar, de ce Creatorul a insuflat în om dorința pentru ceva ce nu poate fi regăsit în această lume? Răspunsul este acela că această viață este doar o parte a existenței sale și că consecința logică care restabilește echilibrul regăsit în întreaga creație se află în Viața de Apoi. Acolo fiecare persoană va fi recompensată pe deplin și cu exactitate pentru toate faptele sale bune și rele. Aceasta este justiția perfectă și absolută pe care Dumnezeu a promis-o tuturor oamenilor.

Viața actuală este un test, în pregătirea pentru următorul tărâm al existenței.

Explicația dată de Coran cu privire la necesitatea vieții de după moarte este ceea ce este cerut de conștiința morală a omului. Dacă nu ar exista viața de după moarte, credința în Dumnezeu ar fi lipsită de sens sau ar fi o credință într-o divinitate indiferentă și neglijentă care, după ce a creat rasa umană nici măcar nu se mai preocupă de binele ei.

Dar, cu siguranță, Dumnezeu este drept. El va pedepsi cu adevărat tiranii care au ucis mii de oameni și au provocat suferințe familiilor lor, au corupt instituții și societăți, au înrobit oameni și națiuni, au jefuit, au privat și au furat. Însă cei care au îndurat cu răbdare atât de multe nedreptăți și greutăți, au suferit pentru a susține adevărul, pentru a salva vieți sau s-au sacrificat pentru a ajuta cât mai mulți oameni? Ce compensații pământești ar putea să îi răsplătească pe deplin?

Acesta nu se poate realiza decât într-o viață veșnică, în care fiecare persoană care a fost afectată într-o cât de mică măsură de acțiunile cuiva va depune mărturie pro sau contra acestuia și unde cele mai intime gânduri și intenții, cunoscute în întregime de Dumnezeu, vor fi judecate într-un mod precis și perfect. Din moment ce viața omului în această lume este limitată și numeroși indivizi sunt afectați de acțiunile altora, recompensele și pedepsele adecvate sunt imposibile în viața actuală. Coranul declară în mod categoric că Ziua Învierii va veni și că Dumnezeu va decide apoi soarta fiecărui suflet în conformitate cu faptele consemnate ale acestuia.
În plus, Dumnezeu a afirmat în Coran că creația actuală este, în sinea sa, o dovadă clară a faptului că El este capabil de a crea și a recrea așa cum El voiește și ceea ce El voiește și de ori de câte ori dorește, caci Dumnezeu poate crea și repeta actul creației, cu aceeași ușurință. Sa luăm în considerare aceste cuvinte revelate ultimului dintre profeții Săi:

“Spune: “Umblați pe pământ şi vedeți cum [Allah] a început creația! Tot astfel va crea Allah făpturile din nou, căci Allah este peste toate cu putere.” [Nobilul Coran, 29:20]

“Oare am ostenit Noi la creația cea dintâi? Însă ei sunt în îndoială cu privire la o nouă creație” [Nobilul Coran, 50:15]

“Oare Acela care a creat cerurile şi pământul nu are putința să creeze asemenea lor? Ba da! Şi El este Creatorul Atoateştiutor!
“[Nobilul Coran, 36:81]

“Oare nu văd ei că Allah care a creat cerurile şi pământul şi nu a fost neputincios la facerea lor este în stare să-i aducă la viată pe morți? “ [Nobilul Coran, 46:33]

“Dar oare nu-şi aduce omul aminte că Noi l-am creat mai înainte, după ce el nu fusese nimic?” [Nobilul Coran, 19:67]

“Voi ați cunoscut prima creare(35). De ce nu vreți voi să luați aminte?” [Nobilul Coran, 56:62]

“Oare nu au văzut ei cum începe Allah creația prima oară şi cum o va face pe ea apoi din nou? Acesta este [un lucru] ușor pentru Allah. ” [Nobilul Coran, 29:19]

“El este Cel care creează prima oară făpturile şi apoi le face din nou.” [Nobilul Coran, 30:27]

“Aşa cum am făcut Noi prima făptură, o vom face dinnou. Aceasta este o promisiune pe care Noi am făcut-o şi pe care o îndeplinim.” [Nobilul Coran, 21: 104]

De fapt, materialul creației există deja, și el nu trebuie decât să fie dezvoltat încă odată la porunca Sa. Dovezi observabile ale acestui proces continuu sunt prezentate în mod regulat de către astronomi și specialiștii în alte domenii ale științei moderne.

2017-11-15T12:44:13+00:00