Esti aici:--De ce musulmanii se împart în secte?

De ce musulmanii se împart în secte?

Islamul este o cale unică, care are o direcție unică și se bazează pe o metodologie unitară – transmisă de către profetul Muhammad, conform îndrumării primite de la Dumnezeu. Religia pe care Dumnezeu a orânduit-o pentru omenire a fost menită să fie un factor unificator. De altfel, El s- a adresat oamenilor în Coran, spunând:

“Şi acesta este drumul Meu drept! Deci urmați-l și nu urmați căile care vă abat de la drumul Lui!”[6: 153 Schimbarea modului de adresare în verset de la prima la a treia persoană exprimă procesul progresiv de distanțare de calea lui Dumnezeu.]

Această poruncă divină impune tuturor musulmanilor să fie uniți ca o comunitate unică de dreptcredincioși; astfel încât, toate formele de schismă și sectarism devin neislamice.

Companionii Profetului și generațiile imediat următoare au aderat foarte îndeaproape la calea lui Dumnezeu și aceasta i-a protejat de la o astfel de separare. Pentru generațiile ulterioare, însă, anumiți factori, printre care: creșterea preocupării pentru treburile lumești, influența culturilor nemusulmane și rivalitățile politice, au dus la apariția diviziunilor și divergențelor. Inițial, unele grupuri mici s-au desprins de calea urmată de majoritatea musulmanilor. Ei au introdus inovații în religie și au urmat opinii care diferă de învățăturile originale ale Profetului.

Aceste schisme au fost respinse și negate de savanții recunoscuți ai islamului și de majoritatea musulmanilor, ceea ce însemnă că, inițial, acestea erau izolate și că influența lor nu a devenit larg răspândită pe parcursul unei mari perioade din istoria islamului. Majoritatea musulmanilor au rămas pe calea sunniților [Un sunni este cel care își ia religia din Coran și Sunnah, adică din relatările autentice despre învățăturile profetului Muhammad, așa cum au fost ele practicate de către el însuși și de către pioșii săi urmași.] și, ori de câte ori au apărut printre ei forme de abatere de la această cale, învățații pioși s-au grăbit întotdeauna să se opună și să sublinieze eroarea lor.

Profetul Muhammad a prezis că vor apărea astfel de divergențe. El a avertizat împotriva schismei și i-a instruit pe musulmani să rămână în corpul principal al islamului.

Cu toate acestea, de-a lungul secolelor, un număr de oameni și-au deviat și denaturat religia, formând secte care pretind că aparțin Islamului, dar ale căror credințe declarate sunt în mod clar contrare. Unii au denaturat conceptul de Dumnezeu și I-au atribuit ceea ce este nepotrivit sau incompatibil cu statutul Său divin – afirmând, de exemplu, că tot ceea ce există este Dumnezeu sau că El este întrupat sau prezent în creația Sa, în timp ce Coranul afirmă că El este superior creației Sale și distinct de aceasta. Unii au fost deviați în privința diferitelor principii importante ale islamului, până în măsura în care nu se mai supun lui Dumnezeu și nu-L mai adoră, în timp ce alții au inovat și schimbat unele dintre formele prescrise de adorare.

Aceste secte care s-au abătut de la calea principală a islamului nu se confundă cu școlile din jurisprudența islamică [3] care s-au dezvoltat în cadrul acestei căi și urmează principiile de bază ale credinței. Aceste școli de gândire eminente au oferit o viziune la cel mai înalt grad de erudiție pentru Legislația islamică și sunt complementare una alteia. Diferențele și variațiile din cadrul islamului nu devin chestiuni de fanatism și intoleranță decât pentru cei extrem de ignoranți.

Islamul recunoaște individualitatea ființelor umane și faptul că diversitatea de opinii și diferențele de studiu nu sunt în totalitate negative. Cu toate acestea, tipul de disensiuni care conduce la diviziuni și sectarism a fost respins de Coran:

Tu nu ești răspunzător cu nimic pentru aceia care şi-au fărâmițat religia lor în secte. Soarta lor depinde numai de Allah. Şi apoi El le va vesti ceea ce au făcut.[6: 159]

Deși musulmanii par a fi mai divizați ca niciodată, numărul diviziunilor din Islam rămâne totuși mai mic decât în celelalte religii. Pot fi găsite încă numeroase grupări islamice care îi cheamă pe oameni la adevăr, propovăduind mesajul original al lui Dumnezeu și respingând ceea ce se opune acestuia. Mântuirea nu depinde de afilierea la un anumit grup, specific, ci, mai degrabă, de adevărata credință, dovedită prin ascultarea de Dumnezeu și conduita dreaptă, urmând modul prescris de El.

2018-01-15T06:07:30+00:00