Esti aici:--De ce bărbații musulmani primesc parte dublă din moștenire în comparație cu femeile?

De ce bărbații musulmani primesc parte dublă din moștenire în comparație cu femeile?

Sistemul islamic de distribuire a bunurilor după moartea unei persoane se bazează pe hotărâri ordonate de Dumnezeu în Coran. El a anulat vechiul obicei în care întregul patrimoniu era luat de către cel mai în vârstă moștenitor de sex masculin și a redat copiilor, părinților și soților dreptul de a moșteni o anumită cotă, fără a lăsa această chestiune în baza judecății și emoțiilor umane. Atunci când Islamul a instaurat dreptul femeii la moștenire, era pentru prima dată în istorie când femeile se puteau bucura de acest drept. Coranul stipulează că o femeie își moștenește în mod automat tatăl, soțul, fiul și fratele care nu are copiii.

Acest sistem de moștenire este perfect echilibrat și se bazează pe relația de rudenie, luând în considerare, de asemenea, responsabilitățile impuse diferiților membri ai unei familii în diverse situații. În absența rudelor apropiate, o anumita cotă este repartizată rudelor mai îndepărtate.

Atunci când bărbatului i se acordă o pondere mai mare, există în spatele acestui fapt un motiv logic, și anume acela că în Islam răspunderea economică este întotdeauna asupra bărbatului, în timp ce femeia nu are nici o obligație financiară, chiar dacă ea ar fi bogată sau ar avea anumite venituri proprii. De obicei, femeia este responsabilă de treburile casei și de îngrijirea celor din interiorul acesteia, așa că ea este în mod corect scutită de responsabilitățile financiare. Dacă femeia este necăsătorită, obligația de a îi oferi hrana, îmbrăcămintea, medicația, locuința și satisfacerea altor nevoi, revine de drept tatălui, fratelui sau tutorelui ei. După căsătorie, aceasta devine datoria soțului ei sau a fiului adult. Islamul redisponibilizează prin lege bărbații pentru satisfacerea tuturor nevoilor pentru familiilor lor. Așadar, diferența de distribuție nu înseamnă în niciun caz că unul dintre sexe este favorizat în defavoarea celuilalt. Mai degrabă, acesta reprezintă un echilibru just în concordanță cu nevoile și responsabilitățile membrilor familiei.

Când un fiu și o fiică moștenesc pe unul dintre părinții lor, cota fiului va fi cheltuită pentru acordarea unei zestre obligatorii soției sale la căsătorie și pentru întreținerea familiei lui, precum și a surorii sale, până la căsătoria acesteia. Deși fiicei nu i se

impun niciun fel de cheltuieli, ea primește totuși o parte din moștenire, care  este proprietatea ei  proprie și o poate economisi, investi sau folosi oricum dorește. La căsătorie, ea va primi, de asemenea,  o zestre de la soțul ei și va fi întreținută de el, fără a avea nicio responsabilitate financiară. Astfel, s-ar putea concluziona că islamul a favorizat femeile față de  bărbați!

Deși, în majoritatea cazurilor bărbatul moștenește o cotă de două ori mai mare decât cea a unei femei, situația nu stă întotdeauna așa. Există anumite circumstanțe în care ei moștenesc părți egale, iar în unele cazuri o femeie poate moșteni chiar o cotă mai mare decât cea a bărbatului.

În plus, un musulman poate să lase ca moștenire prin testament  o treime din proprietatea sa unei persoane care nu l-ar moșteni legal în mod normal. Testamentul poate fi un mijloc de suport pentru alte rude și persoane în nevoie, fie că sunt bărbați sau femei. Se poate aloca, de asemenea, această parte sau o parte a acesteia organizațiilor de binefacere sau pentru împlinirea de fapte bune, la libera lui alegere.

2018-01-15T09:54:18+00:00