Esti aici:--De ce musulmanii se închină lui Allah, de ce oamenii ar trebui să se închine?

De ce musulmanii se închină lui Allah, de ce oamenii ar trebui să se închine?

Ideea de servitute a devenit dezagreabilă pentru mentalitatea modernă contemporană care se preocupă de libertățile individuale. Unii ar putea spune că umanitatea nu are nevoie să se închine și că acest lucru compromite libertatea. Ei uită însă că libertatea absolută nu este nici posibilă, și nici chiar dezirabilă pentru toți membrii unei societăți și, de aceea, fiecare ordine socială are legile și restricțiile sale.

Studiile de psihologie umană confirmă faptul că omul este un adorator în mod instinctiv, și că tendința de a se închina la ceva este insuflată în el ca parte a naturii sale și că el tinde să o direcționeze către ceea ce el consideră demn de a fi adorat, precum – alte ființe umane, obiceiuri sau superstiții venerate, ideologii materialiste sau înclinațiile sale personale. Un obiect de închinare este acela căruia cineva îi consacră cea mai mare parte a reflectării și efortului său. Așadar, cineva, oricum se va închina, ori lui Dumnezeu, ori altui lucru – împreună cu El sau în locul Lui. Numai adorarea unică a lui Dumnezeu este eliberatoare în sensul că îl eliberează pe om de orice formă de servitute față de orice altceva.

Mulți oameni înțeleg greșit conceptul de închinare, presupunând că ea este doar practicarea anumitor ritualuri. În realitate, însă, ea include toate cele cărora li se dau curs în căutarea mulțumirii celui venerat. Potrivit Islamului, adorarea lui Dumnezeu înseamnă urmarea de buna voie a poruncilor și interdicțiilor Sale care, pe lângă rugăciune și alte obligații religioase, presupun și împlinirea promisiunilor și onorarea înțelegerilor, onestitatea și precizia în muncă, învățarea și sfătuirea, chemarea la pioșenie, ajutorarea celorlalți, respingerea nedreptății și așa mai departe.

Adorarea este dreptul Creatorului asupra creației Sale. Aceasta se bazează pe ideea că totul a fost adus la existență de către Dumnezeu și este dependent de El, Cel în Mâna căruia se află viața și moartea, binele și răul, precum și consecințele fiecărui aspect. Mai mult, aceasta se bazează pe recunoașterea faptului că omul este o ființă responsabilizată care are nevoie de îndrumarea continuă a lui Dumnezeu și mulțumirea Lui. Islamul confirmă faptul că, deși acesta este dreptul divin al lui Dumnezeu, Dumnezeu nu câștigă nimic din închinarea slujitorilor Săi și nici nu este afectat în niciun fel de refuzul lor. El a poruncit închinarea în folosul adoratorului însuși, iar acest beneficiu va fi dobândit de el sau de ea, atât în această viață, cât și în Viața de Apoi. Atunci când un credincios înțelege că Dumnezeu, Creatorul și Susținătorul nostru, merită să fie venerat, el dorește să facă acest lucru datorită recunoștinței și iubirii sale față de Domnul său și pentru că aceasta este ceea ce în mod inerent este drept și corect.

2017-11-16T11:09:11+00:00