Esti aici:--Oare sunt musulmanii intoleranţi faţă de alte religii? Cum ar trebui musulmanii să se poarte cu oamenii de alte credinţe?

Oare sunt musulmanii intoleranţi faţă de alte religii? Cum ar trebui musulmanii să se poarte cu oamenii de alte credinţe?

Toleranța este atitudinea care ar trebui să guverneze relațiile tuturor oamenilor unul față de altul. Toleranța religioasă este un principiu esențial al islamului, iar musulmanii sunt obligați să aibă relații bune cu oamenii de toate religiile și să fie amabili și binevoitori cu toți. Musulmanii sunt îndemnați de către Coran să-și respecte promisiunile și acordurile cu nemusulmanii și să nu le trădeze sau să le încalce. Viața, familiile, proprietățile și onoarea nemusulmanilor trebuie să fie protejate de orice guvern care pretinde că aplică legea islamică. Nemusulmanilor le este, de asemenea, garantate dreptul și libertatea de a-și practica propriile religii în interiorul unui stat islamic.

Islamul este o religie a milei și a dreptății. El îi învață pe adepții săi să interacționeze cu toți oamenii și să coopereze cu ei pentru în folosul omenirii. Mai mult ca niciodată, musulmanii trebuie să colaboreze cu alte grupuri care se opun opresiunii, vărsării de sânge, corupției, promiscuității și perversiunii. De asemenea, ei ar trebui să coopereze cu nemusulmanii în susținerea adevărului și combaterea falsității, în sprijinirea celor oprimați și eliminarea unor pericole, precum poluarea și bolile.

Acele versete din Coran care îi avertizează pe musulmani să nu ii ia drept prieteni apropiați și aliați pe nemusulmani se referă numai la dușmanii care nutresc sentimente de ură și dispreț împotriva islamului. Musulmanilor li se poruncește să se comporte cu toate celelalte ființe umane cu dreptate și compasiune, ca și frăți în umanitate. Ei trebuie să manifeste întotdeauna bunăvoință față de toți nemusulmani care nu sunt ostili, prin oferirea de ajutor financiar, hrănirea celor flămânzi, acordarea de împrumuturi atunci când este nevoie, sau mediind și facilitând anumite chestiuni permise, chiar dacă și numai prin oferirea unei vorbe bune și a unui sfat. Coranul se adresează credincioșilor, spunând:

“Allah nu vă oprește să faceți bine acelora care nu au luptat împotriva voastră, din pricina religiei, și nu v-au alungat din căminele voastre, [ba din contră] să fiți foarte buni și drepți, căci Allah îi iubește pe cei drepți. “[Nobilul Coran, 60:8]

Astfel, nu este permis, în nici un caz, ca musulmanii să maltrateze un nemusulman pașnic, care nu a comis nicio agresiune împotriva lor; nu le este permis să-i facă rău, să-l amenințe sau să-l terorizeze, să-i fure averile, să-l înșele sau să-l priveze de drepturile sale. Musulmanii trebuie, de asemenea, să onoreze toate tratatele și acordurile legale cu grupările nemusulmane.

Coexistența nu înseamnă renunțarea la a promova valorile noastre pozitive. Ca aspect al bunăvoinței lor și al preocupării pentru omenire, musulmanii trebuie să invite nemusulmanii la adevărul Islamului cu cuvinte de înțelepciune, argumente solide și într-o manieră plăcută. Aceasta este o datorie a musulmanilor față de popoarelor lumii, în semn de recunoștință față de Dumnezeu pentru îndrumarea Lui și nenumăratele Sale binecuvântări.

2018-01-29T08:20:33+00:00