Esti aici:--Oare sunt musulmanii necinstiți, nedemni de încredere sau leneși?

Oare sunt musulmanii necinstiți, nedemni de încredere sau leneși?

Islamul a venit ca un mesaj călăuzitor de la Dumnezeu pentru întreaga creație într-o vreme în care ignoranța și corupția deveniseră universale. El a deschis mințile și sufletele oamenilor către învățare, dezvoltare, rafinament și moralitate. Realizările gândirii islamice în acea perioadă timpurie erau suficiente pentru a aduce lumina, îndrumarea și cunoașterea pentru umanitate.

Cu toate acestea, ca și în rândul celorlalți oameni, există într-adevăr și unii musulmani care sunt nepăsători, nedemni de încredere, corupți și egoiști, iar mass-media emite în mod particular acest stereotip despre musulmani. Se poate observa cu ușurință că ori de câte ori un aderent la orice altă credință comite o crimă, mass-media rareori face referire la religie, însă atunci când cel implicat este un musulman, Islamul este învinuit și prezentat opiniei publice într-o lumină negativă.

Nu poate fi negat faptul că în zilele noastre mulți musulmani neglijează învățăturile religiei lor, fie din cauza lipsei de cunoștințe religioase, fie din cauza a diverse tentații și atracții lumești. Însă chiar dacă cineva admite faptul că unii musulmani pot fi necinstiți, imorali sau impulsivi, el nu ar trebui să judece Islamul prin intermediul aderenților săi nesupuși sau neascultători, ci, mai degrabă, prin intermediul celor care aderă în mod conștiincios la învățăturile sale. De vreme ce Islamul interzice categoric aceste rele, precum minciuna, înșelăciunea și neglijența, făptuitorul este cel care trebuie, mai degrabă, învinuit de crimele sale, și nu religia.

Ar trebui ca, în schimb, sa examinăm sistemul, să înțelegem principiile sale și să ignorăm faptele celor care au deficiențe grave în cunoștințele, convingerile și practicile lor.

Deși societățile musulmane contemporane nu ar putea fi considerate în niciun fel ca și modele, ele se bucură încă de o viață de familie relativ stabilă, de absența delincvenței, de rate scăzute de criminalitate, de o deschidere mai redusă față de droguri și alcool, precum și de căldura fraternității, generozității și a ajutorului reciproc. Se poate observa astfel că, în ansamblul sau, comunitatea musulmană produce cei mai buni cetățeni din orice societate. Ca o formă de respectare a religiei, majoritatea evită consumul de alcool și droguri, eliminând astfel numeroase infracțiuni decurse din dependenta de droguri. Ca întreg, musulmanii sunt comunitatea care oferă cele mai mari sume ca și caritate, la nivel mondial, și nicio comunitate nu îi poate egala pe musulmanii în privința modestiei, sobrietății și eticii umane.

Islamul ar putea fi evaluat în mod corect și just, nu prin intermediul stereotipurilor negative prezentate de către mass-media, ci din sursele sale autentice și conform practicii celui mai drept urmaș al religiei, profetul Muhammad. Au existat numeroși istorici nemusulmani imparțiali care sincer au declarat că Muhammad a fost o ființă umană exemplară. Modul său de viață demonstrează adevăratul ideal și exemplu islamic care ar trebui urmat de către musulmani.

2018-01-15T09:58:51+00:00