Esti aici:--Oare sunt musulmanii privați de educație? Care este punctul de vedere al Islamului referitor la educație, știință și tehnologie?

Oare sunt musulmanii privați de educație? Care este punctul de vedere al Islamului referitor la educație, știință și tehnologie?

Cadrul gândirii islamice prezintă o imagine cuprinzătoare a vieții și a universului. Prin urmare, un musulman trebuie să dobândească, atât cunoștințe religioase, cat și laice. De fapt, Islamul este cel care a susținut cunoașterea într-o vreme în care întreaga lume era absorbită de ignoranță. Într-un număr de ani, generația timpurie a musulmanilor a devenit un popor educat și rafinat, pentru că Islamul era cel care trezea în ei facultățile intelectuale. Acei musulmani timpurii înțelegeau din învățăturile religiei lor că o cunoaștere folositoare este în beneficiul individului, dar și al umanității. De aceea, ei au cautat-o cu o asemenea ardoare încât au depășit alte națiuni ca progres și productivitate și au purtat torța civilizației timp de mai multe secole.

Istoria musulmană abundă în exemple de ingeniozitate științifică și culturală. Musulmanii au moștenit cunoștințele națiunilor care au venit înaintea lor, le-au dezvoltat-o și le-au plasat în contextul unui cadru moral precis. Vasta cultură musulmană a avut o contribuție vitală la îmbogățirea și dezvoltarea civilizației umane.

În timp ce Europa se afla încă în vremuri întunecate, musulmanii religioși făceau mari progrese în domeniul medicinei, matematicii, fizicii, astronomiei, geografiei, arhitecturii, literaturii și documentației istorice, pentru a menționa doar câteva dintre acestea. Numeroase tehnici și procedee noi și importante au fost transmise Europei medievale din regiunile musulmane, precum numerele arabe cu principiul de “zero”, vital pentru avansarea matematicii și utilizarea algebrei. Instrumentele sofisticate, printre care astrolabul și cvadrantul, precum și hărțile de navigație coerente, au fost dezvoltate pentru prima oară tot de musulmani. Numai după ce oamenii și-au pierdut interesul pentru credințele și obligațiile lor religioase, realizările științifice ale lumii musulmane au fost stopate și au căzut în obscuritate.

În mod similar, Islamul nu se opune nici acum niciunei invenții moderne benefice pentru omenire. Este suficient ca acestea să fie folosite în numele lui Dumnezeu și al cauzei Sale. În realitate, mașinile, instrumentele și dispozitivele nu au religie și nici patrie.

Ele pot fi folosite în scopuri utile sau, dimpotrivă, în scopuri necorespunzătoare, modul în care acestea sunt folosite putând afecta o mare parte a populației Pământului. Chiar și ceva atât de simplu și de banal ca un pahar poate fi umplut, fie cu o băutură hrănitoare, fie cu o otravă. Televiziunea poate oferi educație sau imoralitate. Depinde de decizia utilizatorului, iar un musulman este îndemnat să se folosească de toate mijloacele și instrumentele aflate la dispoziția sa, fiind oprit în același timp de la ceea ce i-ar putea fi dăunător lui sau altora. Oprirea de la a folosi ceea ce ți-ar putea fi util, reprezinta de fapt o contrazicere a învățăturilor islamice.

O guvernare cu adevărat islamică este chemata să ofere, pe cât de mult posibil, toate mijloacele de promovare a unei educații adecvate pentru cetățenii săi. Educația este un drept pentru toți indivizii și o datorie morală de bază a fiecărui musulman apt pentru aceasta. Toți indivizii capabili, inteligenți și calificați dintr-o societate islamică trebuie să se instruiască nu numai în ceea ce privește elementele de bază ale religiei lor, ci și în privința celor necesare în viata de zi cu zi. Mai mult, este obligatoriu ca persoanele calificate să studieze fiecare domeniu benefic al cunoașterii. De exemplu, deoarece fiecare societate are nevoie de medici, devine obligatoriu ca unii oameni să intre în domeniul medicinei pentru a satisface aceste nevoi ale societății.

Progresele în domeniul științei și al tehnologiei sunt printre căile și mijloacele de realizare a dezvoltării lumii musulmane. Islamul face apel la musulmani să caute cunoașterea în sensul cel mai larg al cuvântului. Profetul Muhammad a spus: “Căutarea cunoștințelor este o obligație pentru fiecare musulman.” [Ibn Majah] El a mai spus: “Pentru cel care va purcede pe calea cunoașterii, Allah va ușura calea către Paradis”. Coranul conține numeroase referințe la dobândirea de cunoștințe și importanța lor, cum ar fi:

“În crearea cerurilor și a pământului și în schimbarea nopții și a zilei sunt semne pentru cei dăruiți cu minte.” [Nobilul Coran, 3: 190]

“Spune: “Oare sunt egali cei care știu cu aceia care nu știu?” [Nobilul Coran, 39: 9]

“Allah îi va ridica cu [câteva] trepte pe aceia care cred dintre voi și pe aceia cărora li s-a dat știința, căci Allah este bine știutor a ceea ce faceți!” [Nobilul Coran, 58:11]

Versetele coranice încurajează studiul și contemplarea universului care ne înconjoară și este în mod special preocupat de acele științe care dau oamenilor capacitatea de a beneficia de lumea din jurul lor. Încurajând investigația, Coranul conține în același timp referințe la o varietate de subiecte care s-au dovedit a fi exacte din punct de vedere științific. [P. 27-28] Aceasta este împlinirea a ceea ce Dumnezeu a declarat acum mai bine de 14 secole:

“Noi le vom arăta semnele Noastre [în cele mai îndepărtate] zări
[ale pământului] și în sufletele lor înșiși, astfel încât să le fie limpede că el [Coranul] este Adevărul.” [Nobilul Coran, 41:53]

Astfel, atunci când un musulman are o intenție sinceră și benefică de a obține cunoștințe, aceasta va avea un efect pozitiv și asupra credinței sale. Cunoașterea întărește dovezile textuale pentru existența unui Creator Atotputernic și ajută la recunoașterea numeroaselor aluzii științifice prezente în Coran.

Nu a existat niciodată niciun fapt științific confirmat care să contrazică învățăturile islamului. Orice descoperiri ale științei moderne nu vin decât sa sporească cunoașterea musulmanilor cu privire la măreția creației lui Dumnezeu. Astfel, Islamul încurajează activ eforturile științifice și studiul semnelor lui Dumnezeu în natură. Apreciază, de asemenea, progresele tehnologice benefice și le permite oamenilor să se bucure de roadele ingeniozității umane.

Pentru un musulman, conflictul dintre știință și religie este o imposibilitate, pentru că religia vine de la Dumnezeu, și tot astfel și sistemul său de creație și dezvoltare. Abordarea modernă, pur materialistă a progresului științific și tehnologic a oferit, cu adevărat, omului confortului fizic, într-o anumita măsură, dar nu i-a putut oferi și confortul mental sau spiritual. Islamul susține încorporarea cunoștințelor într-un sistem de valori echitabil și echilibrat, în care tot ceea ce este benefic în sensul bunăstării spirituale și materiale este încurajat și susținut.

2018-01-15T10:00:36+00:00