Esti aici:--Ce este un musulman?

Ce este un musulman?

Un musulman este o persoană care practică islamul; adică se supune în mod voit poruncilor revelate de Dumnezeu. Totul în univers este în mod inerent supus lui Dumnezeu, funcționând în conformitate cu legile naturale create de El. Ființele umane sunt din punct de vedere fizic musulmani, în sensul că organismele lor funcționează conform programului genetic stabilit de Dumnezeu, pentru perioada de timp pe care El a decretat-o.

 

Un musulman, în sensul religios, este însă acela care se supune în mod conștient adorării lui Dumnezeu, nu în funcție de dorințele sale sau ale celorlalți oameni, ci conform modului prescris de Dumnezeu, prin intermediul profeților aleși de El. Coranul dă multe exemple de oameni care au trăit înaintea lui Muhammad și au crezut și l-au urmat pe profetul pe care Dumnezeu li l-a trimis. Ei au intrat în Paradis datorită supunerii lor față de Dumnezeu, și aceasta este de fapt și semnificația islamului.

Toți profeții lui Dumnezeu, de la Adam și până la Muhammad și toți cei care au crezut și i-au urmat pe fiecare dintre aceștia în timpul perioadei profeției sale, au fost numiți musulmani. De vreme, însă, ce profetul Muhammad a fost ultimul dintre mesagerii trimiși de Dumnezeu pentru omenire, acum, un musulman nu poate fi definit decât ca cel care acceptă și respectă mesajul final și complet transmis de Dumnezeu prin acest ultim profet. Rațional vorbind, legislația cea mai recent revizuită înlocuiește și invalidează întotdeauna ceea ce apăruse mai  înainte.

2017-11-16T11:21:52+00:00